BG EN  

Инж. Благой Козарев взе участие в първото заседание на съвместната работна група между МРРБ и КСБ

Инж. Благой Козарев взе участие в първото заседание на съвместната работна група между МРРБ и КСБ

През изминалата седмица в Министерството на регионалното развитие (МРРБ) се проведе първото заседание на работната група за оперативно взаимодействие по актуалните въпроси, касаещи строителството. Консултативният орган е създаден от МРРБ и Камарата на строителите в България (КСБ). Инж. Благой Козарев – член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към Камарата, взе участие в работната среща, засягайки въпросите за състоянието на водния отрасъл в страната. Участниците в работната група бяха запознати с постигнатия успех на Камарата, която изготви съвместно с Министерството на околната среда и водите стандартизирани документи за провеждане на обществени поръчки и възлагане изпълнението на проекти в сектор „Води“. По думите на инж. Козарев – „Документите са одобрени от министъра на финансите, публикувани са на сайта на Агенцията по обществени поръчки и от 10 септември са задължителни за прилагане от възложителите на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектора“.

Друг важен акцент в изказването на Благой Козарев беше необходимостта от реализирането на публично-частното партньорство във ВиК отрасъла. Той обясни, че за строителството на близо 200 пречиствателни станции в малките населени места под 2000 жители не може да бъде осигурено финансиране по оперативните програми на ЕС. „Именно чрез ПЧП тези обекти могат да се реализират и България да изпълни ангажиментите си като страна членка на Европейския съюз“, каза инж. Козарев, подчертавайки, че Камарата не веднъж е оказвала подкрепа при търсене на работещи решения и е готова да го прави и занапред.

Работната група обсъди още въпроси, свързани с промените в Закона за устройството на територията, Централния Професионален Регистър на Строителите (ЦПРС), както и идеите на Камарата за борба със сивия сектор. Засегнати бяха теми, касаещи Закона за обществените поръчки, Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и възможностите за по-гъвкаво планиране на бюджетите на проектите от страна на бенефициентите. Не на последно място се коментира и повсеместният проблем с липсата на кадри.

Прочетете още

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Прочети

Въвдете ключова дума