Райкомерс Конструкшън ЕАД е сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

Райкомерс Конструкшън ЕАД е сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

За 13-а поредна година Камарата на строителите в България проведе класацията на най-добрите компании в сектора. Наградените фирми за 2019 г. по групи строежи са определени от Комисята за оценка и класиране с председател инж. Христо Димитров, зам. председател на УС на КСБ, и членове Валентин Николов, изп. директор на Камарата, и Георги Грънчаров, ръководител звено „Регистър“ в КСБ. Общият брой на строителите, участвали в класирането е 5202. Райкомерс Конструкшън ЕАД беше обяваена за сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

Най-голямото Областно представителство на КСБ – в София, също обяви победителите в ежегодния си конкурс „Най-добър строител”. В категория „Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“ – Райкомерс Конструкшън ЕАД стана носител на сребърен приз за 2019г.!

Related Posts

Enter your keyword