Райкомерс отново е призьор от Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа

Райкомерс отново е призьор от Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Райкомерс Конструкшън ЕАД за пореден път бе отличен на Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа като се класира на второ място  в категорията големи предприятия. На церемонията, която се проведе на 22 февруари т.г., бяха наградени общо 16 компании и институции, раздадени бяха и три индивидуални приза, като в конкурса участваха фирми от различни сектори на икономиката.

Класацията се организира за девета поредна година от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, с подкрепата на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, и цели насърчаване усилията на компаниите за прилагане и спазване на най-високи стандарти за безопасност и здраве при работа.

Наградата на Райкомерс е следствие от дългогодишната, целенасочена и систематична политика по безопасност и здраве. Дружеството е поставило управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители. Провежда се  периодично оценяване и управление на производствените рискове с активното участие на работниците и служителите. Осъществява се мониторинг и измерване на факторите на работната среда,  провеждат се обучения и се поддържа открит диалог с представителите на работниците при управлението на условията на труд. Благодарение на непрекъснатото повишаване на информираността и познанията на работещите във фирмата за рисковете за здравето и живота им, се поддържат такива условия на труд, които да не водят до професионални заболявания и злополуки при работа. Творческите идеи и подходи, които прилагат служителите по безопасност и здраве при работа на Райкомерс, са сред основните предпоставки за лидерски позиции на компанията във ВиК сектора на България.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword