BG EN  

Техника под наем

 Оферта – Налична техника под наем 

Каналокопател Vermeer T655-3

 • Дълбочина на копане – 180 см.
 • Ширина на изкоп – 47 см.
 • Производителност в земни почви – около 250 м./час.
 • Производителност в скали с якост до 65 Mpa. – около 10 м./час.
 • Можем да заместим няколко земекопни машини.
 • Стойност на машиносмяна – от 3500 лв.

Вакуумна машина Ditch Witch FXT 65

 • Обхват на работно рамо – до 10 м.
 • Обем на резервоар – 3 м3.
 • Дълбочина на работа – до 4 м.
 • Подходяща за централна градска част.
 • Изкопаваме земна маса в места със сложни интериорни решения.
 • Почистваме около 30 броя УО (улични дъждооттока) на ден.
 • Стойност на машиносмяна – от 950 лв.

 Контакти: mt@raicommerce.bg 

Въвдете ключова дума