Човешки ресурси

Отдел Човешки ресурси във фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД работи с грижа за всеки човек в компанията. Нашите служители са най-важния капитал. Фокусът на отдела е насочен върху служителите и взаимоотношенията, които се установяват в компанията. Отделът работи в тясна връзка с всички в организацията.

Учим се заедно и един от друг, непрекъснато. И това ни харесва и вдъхновява да продължаваме напред.

Отдел Човешки ресурси има важна роля за привличането, разпознаването и задържането на таланти с подходящите качества.

Отделът развива успешно стажантска и стипендиантска програма. Може да се запознаете с възможностите, които предоставяме в секция Кариери и стажантски програми.

Следват се установени политики при подбора на персонал като се отчитат нуждите на компанията и профила на длъжността.

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД има богата фирмена култура и установена корпоративна ценностна система. Ежедневно се стреми да вдъхновява, мотивира и повишава квалификацията на своите служители. Отделът организира вътрешни и външни обучения, които обогатяват познанията и уменията на служителите и допринасят за трайното им развитие, както в личен, така и в професионален план.

Отделът изгражда трудови политики, сключва трудови договори, поддържа актуални данни за служителите в системите за човешки ресурси, обработва данни за изплащане на трудовите възнагражденията, спазва трудовото право, както и стандартите на работа, работи по локални проекти, организира вътрешни и външни инициативи и оказва необходимото съдействие по различни казуси при запитвания от страна на служителите.

Доверието, взаимното уважение, подкрепата, спокойствието и солидарността са основни ценности за служителите и Ръководството на фирмата.

Служителите ни знаят защо съществува Райкомерс Конструкшън ЕАД и колко много допринасят с усилията си за реализирането на целите в компанията.

Благодарение на нашите служители ние сме Винаги първи!

Enter your keyword