Без категория

Покана за пресконференция

ПОКАНА На 16.11.2018 г. в град София, ж.к Люлин 5, бул. „Петър Дертлиев” № 129, ет. 2, Голяма зала, от 11:00 ч ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност във „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване“, договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално […]

Read more

ПСОВ Бяла Слатина бе предадена на ВиК Враца

На 7 април в гр. Бяла Слатина се проведе официална церемония, на която кметът на града предаде пречиствателна станция за отпадъчни води Бяла Слатина на директора на ВиК Враца. На събитието присъстваха представители на общината на ВиК Враца и на изпълнителите от консорциум „Райкомерс Аква Дизайн Арема“.

Read more

Полагане на студен асфалт в Пловдив

 На 26 август се проведе техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката „Ратек“. Събитието се състоя пред сградата на  „Водоснабдяване и канализация“ Пловдив.   Демонстрацията предизвика голям интерес и бе посетена от множество гости от строителния и водния сектор. Присъсващите имаха възможността да се запознаят с качествените характеристики на студен асфалт „Ратек“. Те […]

Read more

С грижа за безопасността на работното място

Стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в строителния сектор Главна инспекция по труда стартира извънредна информационна и инспекционна кампания, с основна цел превенция на злополуките в сектор „Строителство”, водещи най-често до смърт и инвалидност. Предвижда се да бъдат проверени над 400 строителни предприятия в цялата страна. По време на инспекциите сериозно внимание ще бъде […]

Read more

Полагане на студен асфалт в София

На 18 юли се проведе техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката „Ратек“. Събитието се състоя в двора на централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ София, което се намира на ул. „Рожен“ № 15. Мероприятието бе съчетано с откриването на обновената сграда на дружеството.  Демонстрацията предизвика голям интерес и бе посетена от множество […]

Read more

Райкомерс на международна конференция

В периода 28-30 юни „Райкомерс Конструкшън ЕАД“ взе участие в XIV международна конференция „Водопроводни и канализационни системи“ в гр. Яхорина, Босна и Херцеговина. На изнесената презентация и проведените срещи беше предоставена информация за основните дейности на фирмата и за богатия й опит при изграждането и поддръжката на ВиК мрежи. На събитието участваха представители от Хърватия, […]

Read more

ВиК дружество полага студен асфалт

Общинското водно дружество във Велинград започна полагането на студен асфалт с марката Ратек. Качествените характеристики на продукта позволяват той да бъде полаган при всякакви метеорологични условия, при температури от – 29 до + 49 градуса. Лесен е за транспортиране и за полагането му не се изисква специфична техника. Тези предимства на продукта правят възможно възстановяване […]

Read more

„Райкомерс Конструкшън“ подари самолетен билет на „Вода София“

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД сподели богатия си опит по време на международното изложение „Вода София”. За поредна година компанията се включи в тридневната специализирана изложба, която традиционно се проведе в „Интер Експо Център” в гр. София.  Професионалистите от „Райкомерс Конструкшън” представиха високите постижения на дружеството при управлението и изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти.Българската фирма привличаше внимание […]

Read more

Полагане на студен асфалт в Бургас

На 20 и 21 май в Бургас бе проведена техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката “Ratec“. Качествените характеристики на продукта бяха представени по време на на състезание по откриване на скрити течове и обучителен семинар на тема „Намаляване на неотчетените водни количества“, организирани от Българската асоциация по водите. На събитието присъстваха управители, […]

Read more

Райкомерс Конструкшън ЕАД е сребърен медалист в направление „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“

За 13-а поредна година Камарата на строителите в България проведе класацията на най-добрите компании в сектора. Наградените фирми за 2019 г. по групи строежи са определени от Комисята за оценка и класиране с председател инж. Христо Димитров, зам. председател на УС на КСБ, и членове Валентин Николов, изп. директор на Камарата, и Георги Грънчаров, ръководител […]

Read more

Enter your keyword