ВИК СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА

Project Info
  • Category: raicommerce
Project Details

Направление „ВиК Строителство и поддръжка“ е специализирано в изпълнението на спешни и планирани ремонти по водопроводната мрежа. Те се извършват в градски условия със сложна подземна инфраструктура.

More Project Details

Направление „ВиК Строителство и поддръжка“ е специализирано в изпълнението на спешни и планирани ремонти по водопроводната мрежа. Те се извършват в градски условия със сложна подземна инфраструктура. Дейността на направлението включва аварийни ремонти и реконструкции на действащи ВиК съоръжения, улични проводи, пречиствателни станции, резервоари и хидрофори.

От 2001 г. до момента „ВиК Строителство и поддръжка“ се справя успешно с ремонта и поддръжката на над 30% от водоснабдителната мрежа в столицата на България – гр. София. В този период, екипите на направлението, са се отзовали на повече от 97 000 възлагания като средното времетраене за изпълнение на едно възлагане, е едва 3,25 часа.

Направлението изгражда и нови ВиК инфраструктури по изготвени, одобрени и съгласувани проекти, възстановява настилките, разрушени вследствие на работи по водопроводната и канализационна мрежи. Включвайки и изпълнените реконструкции и ремонти на канализационни колектори и довеждащи водопроводи, с гордост може да се заяви, че „ВиК Строителство и поддръжка“ е най-ефективното звено за ремонт и аварийна поддръжка на водопровод в България.

Enter your keyword