BG EN  

Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство

Основната дейност на направлението е изпълнение на мащабни инфраструктурни проекти. То е специализирано в изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи, реконструкция и изграждане на помпени, хлораторни и пречиствателни станции (за питейни и за отпадъчни води), резервоари и депа за отпадъци. С доказания си богат опит направлението успешно е изпълнило повече от 420 проекта с положени над 790 км водопроводни и близо 300 км канализационни тръби.

„Инфраструктурно строителство” има високи постижения по отношение на успешното изпълнение на широкомащабни проекти, финансирани от частни, държавни и  международни институции, като Европейския съюз, ЕБВР и други.

В съответствие със стратегията за развитие на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, направлението непрекъснато разширява обхвата на своята дейност като в последните години „Инфраструктурно строителство“ може да се похвали с техника за видеообследване на тръбопроводи, както и с технология за безизкопната им рехабилитация.

„Инфраструктурно строителство” разполага с повече от 100 висококвалифицирани специалисти, които са разпределени в 18 екипа. Постоянно инвестира в модерно оборудване и разполага с отлично оборудван машинен парк и разнообразна техника с тегло от 7 до 35 тона. „Инфраструктурно строителство“ изгражда тръбопроводи от всякакъв материал при всякакви условия.

 

Въвдете ключова дума