BG EN  

Логистика

Логистика

Логистика

Направлението е създадено през 2004 г. с предмет на дейност оптимизация на процеси, доставка на необходими стоки, материали и услуги, в съответствие със зададени количествени и качествени характеристики при минимални разходи и максимална ефективност.

Осигурява пълна логистична подкрепа при изпълнение на фирмени проекти. Осъществява и самостоятелна логистична дейност в подкрепа на външни ВиК фирми. Основни дейности на направлението са:

  • Проучване на съответната пазарна ниша и подбор на доставчици
  • Поддръжка на оптимални складови наличности с възможност за реагиране в кратки срокове при евентуални аварийни ситуации
  • Експресно изпълняване на заявки от производствените звена за доставка на стоки и услуги за производство в цялата страна
  • Проучване на пазара с цел оптимизиране разходите за осигуряване на висококачествени стоки и услуги

Контакти

тел.: 02 9251444

logistics@raicommerce.bg

Въвдете ключова дума