Menu

English (UK)

Content

Кариери и стажантски програми

Фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е социално отговорен работодател и следва последователна стратегия за управление на човешките ресурси. Като лидер във строителния бранш, в частност ВиК сектора, компанията се стреми да привлича, развива и задържа най-добрите кадри.

Ако желаете да се присъедините към екипа на фирма „Райкомерс Конструкшън“, но в момента не намирате обявена позицията, която Ви интересува, бихте могли да ни изпратите Вашата професионална автобиография на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Документите Ви ще бъдат включени в нашата база данни и ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

Свободни позиции:

Водопроводчик

ОПИСАНИЕ:

Извършва подготвителни работи за ремонт и строителство на водопроводни инсталации; Изпълнява строителни и ремонтни работи по водопроводни инсталации и съоръжения; Изпълнява строителни и ремонтни работи по канализационни съоръжения и инсталации;

ИЗИСКВАНИЯ:

Да притежава квалификация за водопроводчик; Опитът в областта на ВИК строителството 2 години;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане; Много добри условия на работа; Възможност за професионално усъвършенстване; Работа в динамичен и амбициозен екип.

МЕСТОРАБОТА:

Обекти на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

С кандидатстването за обявеното свободно работно място/позиция всеки кандидат декларира, че: предоставя личните си данни, съдържащи се в изискваните документи, доброволно с цел осъществяване на подбор на персонала обявеното свободно работно място; дава съгласието си тези лични данни да бъдат обработвани от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (администратор на лични данни) и да бъдат съхранявани електронно и на хартиен носител за срок не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на предоставянето им, както и да бъдат използвани за целите на осъществяване на подбор на персонала за други свободни работни позиции в Дружеството (администратор на лични данни) за срок, не по-дълъг от горепосочения. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство (Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други нормативни актове). „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се задължава да ги съхранява за срок, не по-дълъг от 3 (три) месеца, и да не ги разпространява на трети лица, освен ако не получи изрично писмено съгласие за това от субекта на лични данни, или ако предаването не е задължение на администратора, произтичащо от закон. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира пълна конфиденциалност на предоставената кандидатура. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД не носи отговорност за непоискана информация и лични данни.

Работник

ОПИСАНИЕ:

Да извършва товаро-разтоварни и преносни работи.

Да извършва обща работа при подготовка за ремонт на водопроводи, канализации и съоръженията към тях.

Да почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.

Да сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците до определените за целта места, без да допуска разпиляване. Да извършва работи на ръка с лопата-копае, повдига, носи, почиства, товари и разтоварва почва, разстила пясък и чакъл.

Да носи и подрежда тухли, тръби и други строителни елементи.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;

Много добри условия на работа;

Възможност за професионално усъвършенстване;

Работа в динамичен и амбициозен екип.

МЕСТОРАБОТА:

Обекти „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

С кандидатстването за обявеното свободно работно място/позиция всеки кандидат декларира, че: предоставя личните си данни, съдържащи се в изискваните документи, доброволно с цел осъществяване на подбор на персонала обявеното свободно работно място; дава съгласието си тези лични данни да бъдат обработвани от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (администратор на лични данни) и да бъдат съхранявани електронно и на хартиен носител за срок не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на предоставянето им, както и да бъдат използвани за целите на осъществяване на подбор на персонала за други свободни работни позиции в Дружеството (администратор на лични данни) за срок, не по-дълъг от горепосочения.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство (Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други нормативни актове). „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се задължава да ги съхранява за срок, не по-дълъг от 3 (три) месеца, и да не ги разпространява на трети лица, освен ако не получи изрично писмено съгласие за това от субекта на лични данни, или ако предаването не е задължение на администратора, произтичащо от закон.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира пълна конфиденциалност на предоставената кандидатура.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД не носи отговорност за непоискана информация и лични данни.

Машинист на ПСМ (багерист)

ОПИСАНИЕ:

Изпълнява задачи, свързани с управление и обслужване на въжено-механични, хидравлични и многокофови багери, оборудвани с различно загребващо устройство при разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, жилищни и промишлени сгради, планировка, корекция на реки, направа на изкопи и насипи, строителство на пътища и ж.п. линии, диги, и други подобни.

ИЗИСКВАНИЯ:

Свидетелство за правоспособност „Машинист на ПСМ“.

Валидно свидетелство за правоуправление на МПС.

Опит при работа с ПСМ (комбиниран багер) - минимум 2 години.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;

Много добри условия на работа;

Възможност за професионално усъвършенстване;

Работа в динамичен и амбициозен екип.

МЕСТОРАБОТА:

Обекти „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

С кандидатстването за обявеното свободно работно място/позиция всеки кандидат декларира, че: предоставя личните си данни, съдържащи се в изискваните документи, доброволно с цел осъществяване на подбор на персонала обявеното свободно работно място; дава съгласието си тези лични данни да бъдат обработвани от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (администратор на лични данни) и да бъдат съхранявани електронно и на хартиен носител за срок не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на предоставянето им, както и да бъдат използвани за целите на осъществяване на подбор на персонала за други свободни работни позиции в Дружеството (администратор на лични данни) за срок, не по-дълъг от горепосочения.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство (Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други нормативни актове). „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се задължава да ги съхранява за срок, не по-дълъг от 3 (три) месеца, и да не ги разпространява на трети лица, освен ако не получи изрично писмено съгласие за това от субекта на лични данни, или ако предаването не е задължение на администратора, произтичащо от закон.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира пълна конфиденциалност на предоставената кандидатура.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД не носи отговорност за непоискана информация и лични данни.

Технически ръководител

ОПИСАНИЕ:

Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.

Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.

Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.

Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.

Изготвя точно в определените срокове отчетните документи.

Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.

Следи за изпълнението на графика на обекта.

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование – завършено средно или висше техническо образование

Опит като технически ръководител – 3 години.

Компютърна грамотност-MS Office; Access е предимство.

Опит в изграждането на обекти с различно предназначение.

Опит в ръководство и контрол на строителни бригади и подизпълнители.

Опит в отчитане на строителните дейности.

Добри познания на нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционния процес.

Да познава методите и технологиите за извършване на СМР.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:v

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;

Много добри условия на работа;

Възможност за професионално усъвършенстване;

Работа в динамичен и амбициозен екип.

МЕСТОРАБОТА:

Обекти на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

С кандидатстването за обявеното свободно работно място/позиция всеки кандидат декларира, че: предоставя личните си данни, съдържащи се в изискваните документи, доброволно с цел осъществяване на подбор на персонала обявеното свободно работно място; дава съгласието си тези лични данни да бъдат обработвани от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (администратор на лични данни) и да бъдат съхранявани електронно и на хартиен носител за срок не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на предоставянето им, както и да бъдат използвани за целите на осъществяване на подбор на персонала за други свободни работни позиции в Дружеството (администратор на лични данни) за срок, не по-дълъг от горепосочения.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство (Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други нормативни актове). „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се задължава да ги съхранява за срок, не по-дълъг от 3 (три) месеца, и да не ги разпространява на трети лица, освен ако не получи изрично писмено съгласие за това от субекта на лични данни, или ако предаването не е задължение на администратора, произтичащо от закон.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гарантира пълна конфиденциалност на предоставената кандидатура.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД не носи отговорност за непоискана информация и лични данни.

Вход или Регистрация