Безизкопни технологии

Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии Безизкопни технологии

Безизкопни технологии

През 1995 г. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, търсейки иновативни решения, за първи път в странатa използва безизкопно полагане на продуктопроводи, посредством машини за направляемо хоризонтално сондиране. Чрез внедряване на този нов, икономически изгоден и с минимално отражение върху обществения живот и околната среда метод, се полагат основите за създаване и развитие на едно ново за фирмата направление „Безизкопни технологии“. Изграждането на продуктопроводи, водопроводи и комуникационни колектори посредством безизкопно прокарване на сондажи е модерна технология, която бързо измества старите практики по света и става предпочитан (в нередки случай и единствен) начин за полагане на нови продуктопроводи. Единадесет години след първото прилагане на Безизкопни технологии и  отново за първи път в България, Райкомерс въвежда непознатата до този момент в страната, най-прецизната от безизкопните  технологии – технологията микротунелиране.

Методът на Безизкопните технологии е икономически изгоден и с изключително минимално отражение върху обществения живот, премахвайки неудобствата на жителите, съкращавайки срока за изпълнение на обектите и намалявайки честотата на спиране на водата в реконструирания участък. Липсата на  нарушения в разписанието на градския транспорт, както и прекомерното натоварване на трафика, поради затваряне на пътни артерии, предотвратяването на интензивното движение на изкопно-извозна строителна техника и блокирането на улици и входове, осигурявайки възможност за свободно придвижване на граждани в зоната на реконструкцията са една малка част от многобройните плюсове на нововъведените технологии от Райкомерс Конструкшън ЕАД. В допълнение към всички социални преимущества този метод на работа има силен положителен ефект и върху околната среда! Поради отсъствието на характерните разрушения на съществуващата настилка и липсата на изкопно-извозна дейност се генерират по-малко строителни отпадъци, като в допълнение се ограничават  транспортните и възстановителните дейности, което от своя страна води до значително намаляване емисиите на парникови газове и СО2, запазвайки по този начин екологичното равновесие в района на строежа. Навлизайки практически във всякакви почвени условия и под най-разнообразни препятствия Безизкопните технологии успешно се прилагат при строителство през паркови площи, трайни насаждения и дори под реки, като по този начин не се разрушават екосистеми.

 

 

Enter your keyword