BG EN  

Текущи проекти

гр. Смолян – Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на града.

гр. Банкя – Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа – квартали Градоман, Михаилово, Вердикал и с.Иваняне

гр. Кърджали – Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на града.

гр. Летница – Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа.

с. Бреница – Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа.

с. Попица – Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа.

гр. Враца – Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на водоснабдителната и канализационна мрежа на града.

Въвдете ключова дума