ВиК Строителство и поддръжка

ВиК Строителство и поддръжка ВиК Строителство и поддръжка ВиК Строителство и поддръжка ВиК Строителство и поддръжка

ВиК Строителство и поддръжка

Направление „ВиК Строителство и поддръжка“ е специализирано в изпълнението на спешни и планирани ремонти по водопроводната мрежа на гр. София. Те се извършват в градски условия със сложна подземна инфраструктура. Дейността на направлението включва аварийни ремонти и реконструкции на действащи ВиК мрежи и съоръжения,  ремонти в пречиствателни станции, резервоари и хидрофорни уредби.

От 2001 г. до момента направление „ВиК Строителство и поддръжка“ се справя успешно с ремонта и поддръжката на над 30% от водоснабдителната мрежа в столицата на България – гр. София. В този период, екипите на направлението са се отзовали на повече от 120 000 възлагания от „Софийска вода“ АД, като средното времетраене за изпълнение на едно възлагане е едва 3 часа.

Направлението изпълнява и капиталови обекти на територията на гр. София, както възложени от „Софийска вода“ АД, така и от частни възложители. Тези обекти се изпълняват професионално по изготвени, одобрени и съгласувани проекти, като се спазват всички нормативни изисквания приети в Република България. Капиталовите обекти са за изграждане на нови или реконструкции на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях.

С гордост можем да заявим, че направление „ВиК Строителство и поддръжка“ е най-подготвеното и ефективно работещо звено за ремонт и аварийна поддръжка на водопроводи в България.

Enter your keyword