BG EN  

Етично поведение

 КОДЕКС НА ЧЕСТТА

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД

 1. Бъди коректен към обществото, компанията, колегите и себе си.
 2. За да сме „Винаги Първи!“, работи в екип.
 3. Уважавай себе си и колегите си.
 4. Критикувай конструктивно и бъди готов да бъдеш критикуван.
 5. Търси удоволствие от работата си.
 6. Празнувай всички победи.
 7. Бъди отговорен.
 8. Бъди находчив, търси решение.
 9. Намери една причина да стане, а не 1000 да не стане.
 10. Работи така, че утре да се гордееш с това, което си изградил днес.
 11.  Не оставай колега в беда. Винаги помагай!
 12. Споделяй опита си и попивай от чуждия.
 13. Действай достойно и честно.
 14. Дръж на думата си.

Въвдете ключова дума