Визия

Нашата Визия:

Заедно сме и ще бъдем „Винаги първи!“. С грижа и доверие един към друг, рамо до рамо вървим с увереност и отговорност за постигане на общите ни цели, удовлетворени от добре свършената работа.

Нашата Мисия:

Осигуряваме по-добър живот с грижа към природата на нашата планета. Ежедневно, качествено и отговорно изграждаме модерна водна инфраструктура, стигаме до всеки дом, семейство и човек.

Нашите Ценности:

Доверие – Увереност в собствените ни сили и професионализъм.

Грижа – Отдаденост и желание за благопулучието на всички около нас.

Увереност – Сигурност от натрупания опит

Отговорност – Съзнание за поетия ангажимент и дълга да го изпълним

Професионализъм – Висока степен на познание, изключително добра преценка и професионална етика са в основата на успеха ни и ни правят „Винаги първи!“

Enter your keyword