BG EN  

Екология

Преди 30 години въпросите, свързани с околната среда, рядко бяха приоритет на фирмите. В днешно време нивата на замърсявания постоянно растат, а природата системно се унищожава. Темата за екологията е все по-актуална.

Ние от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, винаги сме били ангажирани с опазването на околната среда. Стратегията на фирмата за опазване на околната среда се развива в две направления:

Едното е пряко свързано с опазването на природните ресурси. Техническите, икономическите и инженерните знания ни позволяват да работим така, че да запазваме околната среда, биоразнообразието и природата, не само за нас, но и за бъдещите поколения.

Второто направление е пряко свързано с взаимодействието между бизнеса и околната среда. Успешно прилагаме иновативни и актуални технологии – безизкопни технологии, рехабилитация на канализационни тръби със спирално навити тръби и рециклиране на строителни отпадъци с цел да не нанасяме вреди на околната среда.

В „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД сме оценили аспектите на околната среда като приемаме, че аспекти с фактор на риска и приоритети за подобрение Р3, Р2 и Р1 ще бъдат определени като значими и ги оповестяваме на заинтересованите страни.

Въвдете ключова дума