Работен обяд с министъра на околната среда и водите

Работен обяд с министъра на околната среда и водите

На 17 май в Хотел „Балкан“ в София се проведе работен обяд с г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Темата на събитието беше перспективи за финансиране на проекти, свързани с околната среда през механизмите към МОСВ. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД бе партньор на събитието.

На срещата присъстваха още Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“, Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС, Камелия Георгиева, изпълнителен директор, Национален доверителен екофонд и представители на бизнеса.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword