Дискусионен форум Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства

Дискусионен форум Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства

Осмият поред дискусионен форум на тема „Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства“ се проведе на 26.09.2018 в хотел „Балкан“ в София.  Събитието  бе организирано от Камарата на Строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“ и събра представители на строителния бранш и институциите. Форумът бе открит с приветствия на Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова, вицепремиера г-н Томислав Дончев, Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, както и на г-н Кйетил Тонинг – президент на Европейската Федерация на Строителната Индустрия (FIEC).

В отделните панели дискусиите бяха съсредоточени както върху проблемите на бранша, така и върху предизвикателствата и възможностите за развитие, които оперативните програми предоставят. В първата част инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ , инж. Галина Василева – ръководител на УО на ОПТТИ,  проф. д-р инж. Стоян Братоев – изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД и Надежда Данаилова – ръководител отдел в Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална Компания Железопътна Инфраструктура коментираха големите транспортни проекти, които предстои да бъдат реализирани или започнати през 2019г.

Във втория панел, насочен към ВиК сектора, модератор бе Изпълнителният директор на Райкомерс и заместник председател на ОП на КСБ-София инж. Иван Моллов, като участие взеха Валерия Калчева, главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ,  Светослав Цеков, МЗХГ и Светла Кирчева, директор на дирекция „Финансиране на проекти и дейности“ в ПУДООС, които  представиха  възможностите за реализиране на проекти във водния сектор по ОПОС и ПРСР. В изказването си Валерия Калчева изтъкна че „99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е обявен. Изпълняват се 88 договора на стойност 38% от бюджета на ОПОС. По Приоритетна ос 1 „Води“ се реализират 15 проекта на стойност над 605 млн. лв, но към този момент разплатените средства са под 10%. По ос „Отпадъци“ се изпълняват 23 проекта за 122 млн. лв. Има 18 проекта, които са в процес на оценка – в това число влиза и третата фаза от инсталацията за отпадъци на Столичната община. По „Превенция на риска и укрепване на свлачища“ –  8 проекта се оценяват, а 2 се изпълняват.“

„Основните инвестиции по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ са в публична инфраструктура – пътища, училища, детски градини, публични сгради и др. Бюджетът на ПРСР е близо 3 млрд. лв. Имаше два приема на Подмярка 7.2 през тази година като първият път беше с бюджет 141 млн. евро за улици, общински пътища, водоснабдителни мерки, социална инфраструктура, културен живот, детски градини. Бюджетът на втория прием по тази мярка е 100 млн. лв. като не се приемат проекти за ВиК инфраструктура, но се очаква да бъдат преразпределени допълнително 88 млн. лв по първия прием. Разгледани са всички заявления и предстои тяхното одобрение.“ Това каза Светослав Цеков, и.д. началник-отдел „Публични мерки“  в дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ.

В последния трети панел Инж. Алекси Кесяков – секретар на Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, проф. д-р инж. Румен Миланов – Университет по архитектура, строителство и геодезия и д-р ик.н. Николай Иванов – член на УС на КСБ и председател на УС на Българската Браншова Асоциация по Пътна Безопасност (ББАПБ) представиха насоки за подобряване на пътната безопасност.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword