Награди и отзиви

– 2022 г. –  Златен приз в сред големите фирми в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2021 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

– 2021 г. –  Златен приз в сред големите фирми в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2020 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

– 2020 г. – Първо място и „Най- добър строител“ в категория Големи предприятия с оборот от 20 до 50 мил. лв. в конкурс на Областното представителство на Камарата на строителите в България – София. 

– 2018 г. – Първо място и „Най- добър строител“ в категория Големи предприятия с оборот от 20 до 50 мил. лв. в конкурс на Областното представителство на Камарата на строителите в България – София. 

  – 2018 г. –  Златен приз в сред големите фирми в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2017 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

– 2011 г. –  Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2010 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

– 2009 г.– Сребърна награда в класацията на Камарата на строителите в България за постигнати резултати през 2008 г. в изпълнение на Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната сред

Enter your keyword