Райкомерс на международна конференция

Райкомерс на международна конференция

В периода 28-30 юни „Райкомерс Конструкшън ЕАД“ взе участие в XIV международна конференция „Водопроводни и канализационни системи“ в гр. Яхорина, Босна и Херцеговина. На изнесената презентация и проведените срещи беше предоставена информация за основните дейности на фирмата и за богатия й опит при изграждането и поддръжката на ВиК мрежи. На събитието участваха представители от Хърватия, Косово, Албания, Македония, Словения, Сърбия и други страни от Югоизточна Европа.

Related Posts

Enter your keyword