Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании в сектора. Съгласно правилника в нея, участват дружества, вписани в Централния професионален регистър на строителя / ЦПРС /.

Строителите се разпределят в четири групи строежи, в три раздела „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Най-добрите получават съответно златна, сребърна и бронзова награда.

Райкомерс Конструкшън ЕАД, за пореден път получи Златен приз за постигнати добри резултати през 2020г. в четвърта група – Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда в раздел Големи компании.

Related Posts

Enter your keyword