С грижа за безопасността на работното място

С грижа за безопасността на работното място

?????

Стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в строителния сектор

Главна инспекция по труда стартира извънредна информационна и инспекционна кампания, с основна цел превенция на злополуките в сектор „Строителство”, водещи най-често до смърт и инвалидност. Предвижда се да бъдат проверени над 400 строителни предприятия в цялата страна. По време на инспекциите сериозно внимание ще бъде отделено на информираността на длъжностните лица и работодателите по какъв начин да осигуряват по-безопасни и здравословни условия на труд на служителите си.

В тази връзка като компания, за която грижата за безопасността е на първо място, „Райкомерс Конструкшън“ също взе отношение по темата. Инж. Румен Шолев, експерт по Здравословни и безопасни условия на труд, даде специално интервю за водеща в страната медия. В него той сподели, какви са изискванията и превантивните мерки, който компанията ежедневно спазва и следи.

Можете да прегледате оригиналния репортаж ТУК.

Related Posts

Enter your keyword