С официална първа копка започна строителството на проект „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово“

С официална първа копка започна строителството на проект „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово“

На 28.11.2018 г. беше даден старт на строителните дейности по проект „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово ”. На официалната церемония по „първа копка” присъстваха изпълнителният директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД – г-н Иван Моллов, Кметът на Община Елхово – Петър Киров,  Областният управител на Област Ямбол, Управителя на „ВиК” Ямбол ЕООД, Зам.- кметове и служители на Общинска администрация.

Символичната първа копка бе направена от възложителя Община Елхово, представляван от Кмета – Петър Киров и изпълнителя на обекта Райкомерс Конструкшън ЕАД, представляван от изпълнителният директор – г-н Иван Моллов.  В обръщението си инж. Моллов поздрави гражданите на Елхово и общинската администрация за извървения дълъг и труден път до започване на проекта, като още веднъж подчерта важността му за по-добрия бит на града и за по-чиста околна среда. Той обаче напомни, че най-трудната част едва сега започва, когато строители и граждани ще трябва да понесат заедно неудобствата на строителния процес и завърши с призив за търпение и разбиране. От своя страна кметът на Елхово – Петър Киров отбеляза, че основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води в р. Тунджа и в по-общ план – постигане изискванията, заложени в националното и европейско законодателство за отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.  Г-н Киров каза още, че с изпълнението на настоящия проект ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот и ще се намали здравния риск за населението.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда и е с бюджет 4 489 725.59 лв. без ДДС. Предвидените за изпълнение дейности са: Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа с дължина около 3 500 м. Рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа с дължина около 2 500 м. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца. На следващ етап се предвижда и проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително изграждане на довеждащ колектор до нея.  

Цялостното изпълнение на проекта ще доведе до постигне на една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword