Полагане на студен асфалт в Бургас

Полагане на студен асфалт в Бургас

На 20 и 21 май в Бургас бе проведена техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката “Ratec“. Качествените характеристики на продукта бяха представени по време на на състезание по откриване на скрити течове и обучителен семинар на тема „Намаляване на неотчетените водни количества“, организирани от Българската асоциация по водите.

На събитието присъстваха управители, служители, технически екипи на ВиК дружества, представители на бизнеса и научните среди, експерти и др. За тях представляваше голям интерес да се запознаят с технологията за полагане на студения асфалт. Успяха да го направят от първо лице по време на демонстрацията. Тя започна с повърхностна обработка на настилката и изсипване на асфалтовата смес. Уплътняването бе резлизирано посредством малък виброваляк. Дейностите бяха извършени за изключително кратко време, а след нанасянето на асфалта, повърхността бе годна за употреба.

Студеният асфалт „Ratec” подходящ е за ремонт на пътища, пътеки и паркинги. Може да бъде прилаган както за запълване на дупки и пукнатини, така и за полагане на цялостна пътна настилка. Едно от най-големите му предимства е, че има същата експлотационна гаранция, както  традиционнатагореща асфалтова смес. Също така може да бъде полаган при всякакви метеорологични условия и температури от -29 ° до +49° С.

Related Posts

Enter your keyword