Райкомерс започна работа по проекта в гр. Бяла

Райкомерс започна работа по проекта в гр. Бяла

Стартира проект „Интегрирано управление на водите на територията град Бяла“, обл. Русе

На 25 септември бе даден старт на проект „Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла“, обл. Русе. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Водеща организация е Община Бяла, а ВиК Русе е партньор. Общият бюджет на проекта е 41 410 157 лв. като от Кохезионния фонд се предоставят 32 124 343 лв., националното съфинансиране е в размер на 8 031 086 лв., а община Бяла, обл.Русе участва в проекта с 1 254 728 лв. собствено участие.

Работата по проекта е разделена на две обособени позиции:

1. „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр. Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор“;

2. „Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр. Бяла, обл. Русе“.
Работите по обособена позиция две ще бъдат извършени от Kонсорциум „Райкомерс Бяла“, с лидер „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Дейностите по обособена позиция две включват: изграждане на събирателен колектор от гр. Бяла до ПСОВ; Изграждане на довеждащ колектор от Гара Бяла до ПСОВ (4,2 км); Изграждане на две канализационни помпени станции; Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Бяла (17 км); Реконструкция на водопроводната мрежа по трасета, съвпадащи с уличната мрежа на новоизградената канализация (16,7 км). Ще бъде направено и около 180 м окачено преминаване по мост на гл. път София – Русе.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword