Стартира проект за рекултивация на депо за битови отпадъци

Стартира проект за рекултивация на депо за битови отпадъци

През юни с ритуална първа копка бе даден старт на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина“. Изпълнител на проекта е консорциум „Фундамент Конструкт“ с водещ партньор „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

На събитието присъстваха кметът на общината, представители на Строителя и Проектанта, представители на РИОСВ и  Басейнова дирекция, народният представител от общ. Бяла Слатина и множество гости.

Работата по проекта ще протече в два етапа – техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация предвижда предепониране на твърди битови отпадъци, изграждане на дренажи за биогаз, разместване на земни маси и др.

След приключването на техническата рекултивация ще бъде извършена и биологична такава. Тя включва залесяването и затревяването на терена – ще бъдат засадени над 30 000 дръвчета и храсти на територията на рекултивираното депо. 

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword